Bộ sưu tập

Sử dụng từ khóa “abstract” trong việc khai báo các thành phần trong Spring

This gallery contains 1 photo.

Từ khóa “abstract” được sử dụng ở rất nhiều các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Mỗi một ngôn ngữ sử dụng từ khóa này với mục đích khác nhau. Trong Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, … Tiếp tục đọc